Antropologia duszy

na początku być może w ogóle jej nie było
pojawiła się wraz ze źródłami
najpierw miała do obsłużenia wielu bogów
później jak wszystko uległa specjalizacji

jako pojęcie uzyskała nieśmiertelność
równą głupocie i Bogu

dusza jest wątrobą
dla idei mitów oraz zabobonów
odkłada się w niej wszystko
co irracjonalne

zwierzęta żyją zupełnie bez wątroby
dzięki temu nie znają wojen i wypraw krzyżowych
poza lokalnymi konfliktami
zazwyczaj na tle rasowym

dzięki ułomności nie doznają epifanii
oraz skutków inkwizycji

trudno byłoby im wytłumaczyć
że z powodu czegoś co być może
jest jedynie fikcją
można jednocześnie kochać i mordować
i jeszcze twierdzić że to powód
naszej przewagi i dumy