Praktyczne porady duchowe

 

wierni świeccy zobowiązani są
do wnoszenia dobrowolnych ofiar

ofiary składane na tacę podczas mszy świętej
są wyrazem łączności z Ofiarą Chrystusa

na każdym kapłanie ciąży
obowiązek spłaty długu
za pobyt w seminarium

spłata długu powinna rozpocząć się
w rok po otrzymaniu święceń kapłańskich
i nie trwać dłużej niż sześć lat

a) ofiary składane podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek
mają być przekazane na Fundusz
Ziemi Świętej
b) na tzw. poduszne
od rzeczywistej liczby mieszkańców parafii
według ustalonej stawki miesięcznej
obecnie sześć groszy od osoby

celem i zwornikiem formacji kandydatów do kapłaństwa
jest formacja pastoralna

każdy kapłan powinien posiadać bibliotekę
a w niej literaturę

kształtowanie wiary chrześcijanina
ma odbywać się w taki sposób
by stała się wiarą z wyboru

warunki które nie sprzyjają wychowaniu religijnemu to
pornografia
sekty i subkultury młodzieżowe
alkoholizm i narkomania

słowa kazania powinny być dostosowane
do mentalności i poziomu intelektualnego słuchaczy

głosiciel słowa bożego powinien być świadomy
że mówi w imieniu Boga

bez zjednoczenia z Chrystusem
jego słowa stają się niezrozumiałe
i pozbawione mocy

w homiliach należy wykładać
wszystko w co należy wierzyć
w myśl stwierdzenia świętego Pawła
że wiara rodzi się z tego, co się słyszy

dlatego świeccy powinni czytać
ten wiersz
po cichu