X X X


rodio sam se na 52° sjeverne geografske širine
i 20° istočne geografske duljine
izvukao sam Poljsku

u pokeru se nakon takvog dijeljenja
kaže odustajem