X X X

viděl jsem že křesťané
teď přijímají Krista do vlastních rukou
místo aby si ho jako dřív
brali do huby

jak to souvisí s dílem Jakuba Sprengera a Jindřicha Institorise
autorů příručky pro inkvizitory
Kladivo na čarodějnice
knihy vědomí lidského nejen hodné a potřebné
nýbrž i s naukou Církve obecné se shodující
jak ujišťuje podtitul a papež Inocenc VIII.

autoři uvádějí příklad čarodějnice která
tajně vyplivla tělo Páně do šátku
vložila jej do hrnce s žábou
a zakopala za humny
hostie však hlasitě volala o pomoc dětským pláčem
a celá věc vyšla najevo

dává se na vědomí lidu věrnému že čarodějnice
drážky k vypouštění sémě sloužící ucpávají
a sílu údu mužskému k plození potřebnou odnímají

encyklopedie tvrdí že bylo zavražděno nejméně 30 tisíc žen
na základě takovýchto obvinění
byly tak zachráněny jejich hříšné duše

pokud se přiznaly
mohly si samozřejmě vybrat
mezi stětím a udušením
ale byla i alternativa
spočívala v upálení za živa na hranici

Galileo by určitě nejradši zapomněl
jak trávil 22. červen 1633 vkleče
odvolal své teze v klášteře Santa Maria
na sobě měl při tom roucho kajícníka

359 let potřebovala církev
aby přiznala chybu
ti kdo byli podrobeni zkoušce žhavým železem
kterou doporučuje příručka
vykouzlená bratry dominikány
to dělali rychleji

čert tomu chtěl
že v té situaci církev
zůstala morální autoritou

kdybych tuhle báseň psal v oné době
nedožil bych se pointy
dnes mě můžou jedině proklít
lze to chápat jako pokrok