X X X

denně mi vyhrožují smrtí
nebo alespoň surovým zmlácením
psychicky mě týrají
a v noci polévají studenou vodou
a nikdo nijak nereaguje

párset metrů odsud by na takovou stížnost
zareagovala policie

naděje jsme odevzdali spolu s osobními věcmi
myslel jsem si že nám tu dají pocítit strach
vyhnaný do krajnosti
ale po pár měsících v táboře
už vězně těžko něčím zaskočíte
strach ve mně pouze probouzí obavu
že se už nedokážu bát
o vlastní život

největším šokem je první násilí
ale časem si člověk zvykne na všechno
nedá se každý den zlomit kost
v tom samém místě

neštítím se esesáků
smysl pro estetiku jsem ztratil
už tehdy kdy jsem z hladu zhltal psí zvratky