X X X

Gimiau 52° šiaurės platumos
ir 20° rytų ilgumos
teko Lenkija

žaidžiant pokerį su tokiom kortom
sakoma pas