X X X

bijau užaugti
nes suaugusieji ištisas valandas turi skaityti
ir kalbėti apie politiką
policininkai yra riebuiliai
niekas į mane nežiūri rimtai
o juk aš iš visos šeimos
dažniausiai einu išpažinties
manau kad jau nusipelniau didesnio angelo
bet sekmadienį duodu mažus pinigėlius ant padėklo
skaičiuoju lojančius šunis
norėjau auginti žiurkėną
bet mama pasakė kad galiu turėti viską
kas nesituština naktį
lojantys šunys saugo kad nesusapnuočiau velnio
močiutė sako kad velnias sapnuose pasirodo visada
nusirengusios moters pavidalu
tėvas sako kad tai būna angelas
kuris sapne jam pasakė kur mama paslėpė pinigus
mišioms už senelio sielą
ir senelis iki kito mėnesio turi likti skaistykloje
o tėtis vaikšto girtas
man reikia peiliuko nes berniukai sako
kad tik tie kas turi peiliukus gali bučiuotis su mergaitėmis
kai ėjau Pirmosios Komunijos
nenorėjau gauti laikrodžio
svajojau žinote apie ką
Jacekas sako kad prieš tikrą bučiavimąsi
gerai yra pasibandyti
su teta
kai tik guluosi miegoti
atskrenda uodas
jau prisiurbė tiek mano kraujo
kad tikriausiai kraujo centruose jį keičia
į šokolado plyteles
mokytoja sako kad visada sugebu
parodyti savo neišprusimą
vakar pririjau šalto oro
ir neinu į mokyklą
skaitau apie pasaulio pabaigos pranašystes
ir nežinau ar spėsiu baigti ketvirtą klasę
uodai yra kaip mano tėvas
nuolat mane kamuoja
kadaise juos žudžiau šlepete
bet ant sienų likdavo dėmės
dabar juos smaugiu
megztiniu
tikriausiai esu keistas
močiutė teigia jog pakanka į mane pažvelgti kad suprastum
jog mano mamai nedera turėti vaikų
o tėvui net šuns