Atvira nužudytų rusų rašytojų antologija

Osipas Mandelštamas – nuteistas už antirevoliucinę veiklą
mirė lageryje

Maksimas Gorkis – nunuodytas NKVD

Nikolajus Gogolis – palaidotas gyvas

Vladimiras Majakovskis – nusišovė

Sergejus Jeseninas – pasikorė

Josifas Brodskis – teistas už veltėdystę

Isaakas Babelis – sušaudytas už šnipinėjimą
po penkiolikos metų reabilituotas

Michailas Lermontovas – žuvo dvikovoje
surengtoje caro policijos

Nikolajus Gumiliovas – sušaudytas

Ana Achmatova – mirė po ketvirto infarkto

Borisas Pasternakas – priverstas atsisakyti Nobelio premijos
jo romanų veikėjų prototipai areštuoti

niekas taip nemyli literatūros kaip rusai

kitose šalyse yra daug blogiau
poetai be nuosprendžio pasmerkiami
užmarščiai